نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشق تنهاآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

✘همیشگے✘

✘میدانی رفیق . . ✘.
نه زیبایم . . . نه مهربان . . .
فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست . . .
فقط برای خودم هستم . . . خوده خودم . . .
صبورم و سنگین . . .
سرگردان . . .
مغرور . . .
قانع . . .
با یک پیچیدگی ساده . . . و مقداری بی حوصلگی زیاد . . .
برای تویی که چهره را میپرستی نه سیرت آدمی را . . .
هیچ ندارم . . .راهت را بگیر و برو . . .
✘حوالی ما توقف ممنوع است . . .✘


絵文字 の画像image127_get.8 の画像image127_get.8 の画像image127_get.8 の画像image127_get.8 の画像image127_get.8 の画像絵文字 の画像


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


دلم....

دلم گرفته..

وقتی دلتون میگیره چیکار میکنید???


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


♪سال نو مبارک♪

♪پیشاپیش سال نو را به همه تبریک میگم

♪بووووس♥♥♥

♪دوستتون دارم خیلی خیلی♥♥♥

♪چهارشنبه سوری خوبی هم داشته باشید و بی خطر♥♥♥


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


.......‌

گاهی سال ها چه زود میگذرد و روزها چه دیر.....     ‌‌‌‌قابل توجه بازدیدکنندگان  نویسنده وب عوض شده ......با تشکر پارمیس دوستتون دارم بابای


منم دلم خیلی گرفته نمیدونم 

خیلی

دلم فکره...اشوبه...کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟نگگگااااااررر


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


مــפֿـــاطب פֿـــاص

میشـوב روزﮮ برωــב کــه بیــایــﮮ


مرا בر آغـــوش بگیـــرﮮ


  بخــواهــَم ار تــــو گــِلـــه کنــَم


تــــو بگـــویــﮮ هیــــــس..هــَمــه کـابــوس هــا


تــمــام شــُב...


ﻣﻦ ﻫﻨوز 

ﮔﺎﻫـــﮮ

ﯾﻮﺍﺷﮑــﮮ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣــﮮ ﺑﯿﻨﻢ ...

ﯾﻮﺍﺷﮑــﮮ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣــﮮ ﮐﻨﻢ ...

ﺻــבﺍﯾﺖ ﻣــﮮ ﮐﻨﻢ ...

ﺑﯿﻦ ﺧﻮבﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷــב

ﺍﻣﺎ ﻣﻦ
ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﯾﻮﺍﺷﮑــﮮ בﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

בلم حضور مرבانه مي خواهـــב ..!

نه اينکه مرב باشد ، نـه . !!! مـــــرבانه باشد

حـــــرفش ... قــــولـش ... فکـــــرش ... نگــاهش.. قلبــش

آنقـــבر مـرבانه که بتوان تا


بينهايتِ בنيـــــا به او اعتماב کرב ...تکــــــيه کرב
+تولـבت مبارک פֿـاص تریــלּ مـפֿـاطب פֿـاص בنیا

 

[+] نوشته شده توسط تنها در | |


פֿستهــ شـבم از بــس عشقیــ טּפּشتم:|

مــــورِد دآشتـــیمــ ،طــَرَفـــ اــینقــَد مـــورِد دآشـــتـهـ  شـــُدهـ مــَوآرِد :|

batgirl, batman, boys, fashion, girls , love - inspiring picture on Favim.com


 

قــَبلاً  تـــو مــعــدهـ مــ×ــآ بـــפּد.......بــــــــَعــلهــ

بـــَعــضــیـــآ  هـَمچــیــטּ خــودشــون رو میگــیرَטּ انگـــآر בی اکســـید کــَربـטּ

 میــگــیرטּ اکسیـــژن خـــآلـصـ پــس میـــدטּ :| دانشــمَنـבآ هــَنوز اســـم خــآصــی

 بــرای ایـــن دَسـتــهـ پیـــבآ نــَکــَردَטּ(!)


ونــجــآ کــــهــ
ـ قــُمیشـــی میـــگــهـــ:

هـــَرگـِز نـــَخـــآستــَمــ کـــهــ تــــورو بــــآ کَســــی قِســمــَت بــکُنــَم.

آدَم فـــِکـــ میــکُنــِهــ بــآ تــَهـ دیگـــِشــِهــ{:))}
http://8pic.ir/images/34122727855329327266.jpg
بــهـ بَعضیـــآ
بــآســ گــُفـتــ:درستهـ کهـ  وَقــت ِ شــآפֿـ بــآز ــی دَراوردَטּ ،شــآخِتـــ رو טּَشکــوندَم.....وَلــی هـول بَرِتـــ نَدارهـ .نَهـ ایـטּکــِهـ טּَتـونستــهـ بـــآشَمــ ،نــَهــ ---->طَرَفــدآر ِ حــُقــوق ِ حیــواטּــآتَم  عــَزیــزَم


http://8pic.ir/images/13393723674014727309.jpeg

بِ
بــَعــضیــآ فِکــ میکــُنَن פֿیــلیــ بــآرِشــפּنِهــ .....مـــآ هــَم بِهـ عُنـפּآن یــِکــ פֿــَرزَحــمَت کــِش قَبـפּلِشــون دآریــم
ـhttp://8pic.ir/images/67255895000203929881.jpeg

بـَعــضیــآ بــهــ مــآ טּِمیــ פֿـوردَن جــآ פֿــآلیــ בآבیــمـــ פֿــورد بــهــ شــُمـــآ...هــَر کَســی لیــآقَتــ ِ بــآ مـــآ بودَنــو טּَـدآرهــ

http://8pic.ir/images/18222204733850017132.jpg

 بــــَعضـیـــآ بـــآســ بــگـــی:ســـَر راهـــِت خــَفــهـ خــــوטּ هـــَم بگیـــــر‌{:|}


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

نگران شبهایم نباش
“تنها” نیستم
بالشم”
هق هق سکوتم”
قرص هایم”
…پاکت سیگارم….
لرزش دستانم…
همه هستند
…تنها نیستم[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

شنیدید که میگن : اونی که گریه می کنه یه درد داره

اما اونی که میخنده هزار تا

. . . !

من میگم : اونی که میخنده هزار تا درد داره

ولی اونی که گریه میکنه

به هزار تا از دردهاش خندیده

اما جلوی یکیشون بدجوری کـــــــــــم آورده . . . ! ! !


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

میدانی؟….
همه را امتحان کرده ام!
قرص خواب
روانشناس
مدیتیشن
مسکن
خنده های زورکی
هندزفری توی گوش و گریه کردن
دوستان جدید…
دل من این حرفها حالیش نمیشود!
اغوشت را میخواهم…
برگرد….![+] نوشته شده توسط تنها در | |


...


کاش گاهی مرد بودم…
می شد تنهاییم را به خیابان بیاورم
سیگاری دود کنم و نگران نگاه های مردم نباشم
کاش گاهی مرد بودم…
می شد شادی ام را به کوچه ها بریزم
با صدای بلند بخندم
 و هیچ ماشینی برای سوار کردنم ترمز نکند!
کاش…

0dw7_963.jpg

[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

Untitled

ﮔﻔﺖ:ﻗﺮﺹ ﺑﺮﻧﺞ!
ﮔﻔﺘﻢ:ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ، ﺳﯿﺎﻧﻮﺭ!
ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ،ﺩﯾﺎﺯﭘﺎﻡ!

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺭﺩ،ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ!

ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﯼ!
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺁﺗﺶ!
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺪﺯﯾﺴﺘﻦ
ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﯿﻎ!
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ…
ﺻﺒﺮ ﮐﻦ!
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ؟ ﮐﻪ ﭼﻪ؟
ﺻﺒﺮ ﮐﻦ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ
ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﮐﺮﺩ…


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


هرکی رمز خواست بگه

 
 
 

هوس کرده ام

که تو باشی
من باشم
وهیچکس نباشد
آنگاه داغترین آغوشها را از تنت
وشیرین ترین بوسه ها را از لبانت
بیرون بکشم


ادامــه مــطــلــب

[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

دستهــایم را محکمتر بگیـر

من هنوز هم نمیخواهــم

تورا…

به دست خاطرات بسپارم…

The Bumblebee Mug by lynseylew


[+] نوشته شده توسط تنها در |


...

Keep Me In Your Memories

2014 smoking wallpaper sad


حـرفت که مـی شود با خـنده می گویم :
 یـادش بـخـیر ، فــرامـوشـش کـردم …
 اما نـمیدانـنـد هـــنوز هـم کـسی اشــتباه تـماس میـگـیرد
 سست مـیـشـوم که نـکند تـــــو بـاشـی ….

[+] نوشته شده توسط تنها در |


...

بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :

آهــــای پســــر

حواســــت باشــــه …!

ایــــن دختــــری کــــه بــــه تــــو دل داده ,

خیلی هــــا در ” آرزوی نیــــم نگاهــــش ” هستنــــد …

لیاقــــــــــــــــــــت داشتــــه بــــاش …………..!


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

95280890226466623261.gif


گاهی دلم تنگ تو می شود

به تمام دلایلی که نیستی …

و به اجبار آروم می گیرم …

چه اجبار تلخی[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

وقتی مرا بغل میکنی …

چنان جاذبه ی آغوشـــــت ..

به جاذبه زمین غلبـــــه میکند …

که روحم به پــــرواز در می آید .. !!

“دلــــــم یه بغل ســــــــــــِفت میخواد
[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

 یادتــ نـرود : تمام روزهــــایی که ســــرگرمیتــــ بــودم !!! تمـــام زندگـــــیم بودی . . .


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

ﺑـــــــﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐـــــــﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻧﻔــــــﺮﻣﯽ ﺗــــــﻮﻧﻪ ﺑﺎﺩﻟــــــﺖ ﺑﮑﻨــــــﻪ ﺍﯾﻨــــــــﻪ ﮐــــــــﻪ ﺑﺎﻋــــــــﺚ ﺑﺸــــــﻪ
ﺩﯾﮕـــــــــﻪ ﺫﻭﻕ ﻧﮑﻨــــــﯽ ﺍﺯ ﺑــــــﻮﺩﻥ ﻫﯿﭽـــــــﮑﺲ ......

متن عاشقانه جدید (1)


 

[+] نوشته شده توسط تنها در |


...

ســـَـــــــخت استـــــــــ...!

✖ سـخــت اســـت درڪ ڪـــردن دُخــــتـري ڪـه غـــــم هايــــــش را خـودش ميـــــداند و دلـش ...!

✖ ڪــه هـمـه تـنـــــــــــها لـبــــخـــنـدهـايـش را مـيـبـيـنـنـد ؛

✖ ڪــه حــســــــــــــرت مـيـــــخـورنـد بـــخـاطـر شـاد بـودنـــــــــــش ...!

✖ بـخـاطـر خـنــده هـايـــــــــــــــش ...!

✖ ... و هـيــــــــــــــــــــچـــڪــس جـُـز هـمـان دُخـتــــــــــر نـميـــــداند چـقـدر تـنـهـاســـــــت ...!

✖ ڪــه چـقـدر مـيــــــــــــتـرسـد ...!

✖ از بــاخـــــــــــــــتـن...!

✖ از اعـتـــــــــــــــمـادِ بـــــے حـاصـلـش ...!

✖ از يـــــــــــــــــــــخ زدن احـسـاس و قـلبـــــــــــــــــش ...!

✖ از زنــدگــــــــــــــــــــــے ...! ✖


[+] نوشته شده توسط تنها در |


...

 

http://s3.picofile.com/file/7408030749/Favim_com_27928.jpg

گفته بودم بی تو سخت می گذرد

حرفم را پس می گیرم بی تو انگار اصلا نمی گذرد


[+] نوشته شده توسط تنها در |


...

شـاید سالـها بَعد בَ رگُذر جاבِِه ها  بـےِ تفا وتــــ ـــ ــ ازڪِـنارهَمـــــ  

  بــ ُـگـیـذَر یــــمـــــ

وتــــ ـــ ــو . . .

آهستــــ ــِـ ــ   زیـــــِــر لَبـــ ـــــ ــ   بگویی  چِقدـر آن غر یبـِه شبیـــــِــه  

 خــــــــ ــاطِرا تَمـ ــ ـ

 

بــ ـــو ב.......

 


[+] نوشته شده توسط تنها در |


...

cz084j3yfg1eufnvkhd6.jpg
 

وقتے که وارد یه رابطه که میشے ...

الکـــے امیدوارش نکن
الکـــے دلخوشش نکن
الکـــے بش نگو رسیدے زنگ بزن
الکـــے اسمشو صدا نکن که طرف بگه جووووونم
الکـــے هی نگو عشقِ مــن زندگے ِ من
اون داره حرفاتو باور میکنه لعنتـــــــــــــــــــے
وقتے میری داغون میشه داغـــــــــــــــــــــون...

[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

 تنهایی یعنی "هیچکس نمیفهمه حالت بده …

تنهایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!
این نیست که با کسی دوست نباشی!
این نیست که آدمی گوشه گیر و منزوی باشی!

این نیست که کسی باهات حرف نزنه!
این نیست که هیچوقت نتونی خوشحال باشی!
این نیست که کسی دوستت نداشته باشه!
تنهایی، یه حس درونیه!
 تنهایی یعنی "هیچکس نمیفهمه حالت بده …


[+] نوشته شده توسط تنها در |


...

 

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

باران که می بارد ، دلم برایت تنگ تر می شود

راه می افتم ، بدون چتر ! من بغض میکنم ، آسمان گریه


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

 عشق

آقا پسر وقتی به دختره میگی

تا آخرش باهاتم آخرش وقت بستن کمربندت نباشه


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

قول داده اَم…
گاهـــی
هَر اَز گاهـــی
فانـــوس یادَت را
میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم
خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛
هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره
میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم
اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد…
خیالَت راحَت


[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

فاجعه یَعنے 

آنقَدر دَر تـُـــو غَرق شُده ام

که از تـَلاقے نگــــاهَم با دیگــرے ، احساس خیانَت مے کُـنَم !


متن عاشقانه عکس عاشقانه[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

کــمی عـوض شدم .

 دیــریست از خــداحـافظی ها غـمگین نــمیشوم .
 به کـسی تــکــیه نـمیـکنم .
 از کـسی انــتظار مـحبت نــدارم .
 خودم بــوسه میـزنم بر دسـتانم .
 ســر به زانـو هایم مـیگذارم و سـنگ صـبور خـودم
 مـیشوم .
 نـگران خـودم مـیشوم .
 بـرای خــودم هـدیه مـیخرم .
 با خـودم سـاعت … هـا حـرف مـیزنم در دنـیای خـودم .
 کـسی حـق ورود نـدارد جـز خــودم …

[+] نوشته شده توسط تنها در | |


...

متن عاشقانه عکس عاشقانه

 پـسر : عـزیزم عـاشــقتم
دخـتر : آره خـیلی عـشقت قـشنـگه، امـا دستـتو از اونـجا بـردار
 پـسر : جـانه من حال گـیری نکن خـودتم خوشـت میاد پس گیـر نـده دیـگه
 دخـتر :نـه ! مـا تازه ۲ هــفته س که بـاهـم دوسـت شــدیم
 پـسر : تــو دوسم نــداری وگـرنـه این کـارو نـمی کردی
 دخـتر: رو مـخم نـرو دیــگه؛ مـن دوست دارم و دارم عـاشـقت مـیشم امـا
 عـــشـق قــلبارو بـاز مـیکنه نـه پــاهــارو !!

[+] نوشته شده توسط تنها در | |کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
Ghaleb New & Music Cod & Best Roman & Hafez Fallامید - دامپزشکی - صدرا آپ - سی سی اس | غاز